Beata Jaszczak

Witam w prowadzonej przeze mnie Klinice Terapii indywidualnej, par oraz rodzin. Nazywam się Beata Jaszczak, jestem magistrem psychologii oraz certyfikowanym psychoterapeutą terapii poznawczo-behawioralnej oraz certyfikowanym terapeutą terapii behawioralnej.

Od lat prowadzę praktykę psychoterapeutyczną w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapię par i rodzin oraz organizowałam i organizuję warsztaty z zakresu psychoedukacji. Podczas pracy z Klientem bazuję głównie  na terapii poznawczo-behawioralnej, podpierając się i korzystając z Terapii Schematu, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz EMDR-terapii traumy.

Jestem członkiem i terapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, zajmującym się leczeniem długotrwałych traum, traum złożonych, skutków nadużyć i cierpień. Otrzymałam certyfikat I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowań organizowanej przez Centrum Psychologii Integralnej w Poznaniu. Współprowadziłam grupy społeczności terapeutycznej w terapii uzależnień dzieci i młodzieży w Monarze w Gdańsku.

Obecnie, poza swoją działalnością w Klinice Terapii, pracuję i prowadzę terapię osób z autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami. w SPOA Gdańsku, opiniuję i diagnozuję w/w zaburzenia, jak również byłam kierownikiem Centrum dla osób dorosłych z autyzmem w Gdańsku. Przez dwa lata, w ramach stażu klinicznego prowadziłam, z wielką satysfakcją, psychoedukację grupową pacjentów na bazie CBT (Cognitive Behavioral Therapy) na oddziale nerwic Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Pisałam również porady psychologiczne dla portalu internetowego www.abczdrowie.pl. Cały czas, nieprzerwanie szkolę się i podnoszę swoje kwalifikacje korzystając ze wsparcia superwizyjnego, wykładowców i szkoleniowców w Polsce oraz za granicą. W Klinice Terapii pracuję zgodnie ze standardami zawartymi w kodeksie etyczno – zawodowym psychologa i psychoterapeuty oraz według mojego wewnętrznego kodeksu moralnego, dla którego dobrostan i szczęście człowieka jest najistotniejsze!!!

Bardzo zależy mi i staram się, aby moje spotkania z Klientami były serdeczne, pełne szacunku i autentyczności, a przede wszystkim oparte na współpracy, poczuciu komfortu i bezpieczeństwa.