Gabinet psychoterapeutyczny

Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe;
nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.

Rodzaje terapii

personiconTerapia indywidualna

Zazwyczaj psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Spotkania odbywają się zwyczajowo z częstotliwością jednego, rzadziej dwóch spotkań w tygodniu, trwających zwykle 50 minut.

Terapia trwa od dwóch/trzech do kilkudziesięciu miesięcy. Są też sytuacje , które rozwiązują się po paru spotkaniach konsultacyjnych. Są to spotkania, w których Klient z pomocą terapeuty, w dobrej, bezpiecznej atmosferze, szuka dróg do zmiany i poprawy swojej aktualnej sytuacji życiowej.

familyiconTerapia Rodzin

Nakierowana jest na pracę z członkami rodziny. Spotkania mają za zadanie rozpoznać źródła problemu w rodzinie, rozwiązywaniu konfliktów, usprawnieniu komunikacji , ustalaniu czytelnych granic oraz jeśli jest to konieczne, podniesieniu kompetencji wychowawczych w rodzinie.

gficonTerapia par

Adresowana jest do wszystkich osób pozostających w związku, które pragną go oprzeć na trwałych fundamentach, usprawnić umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania rodzących się konfliktów, przejść bezpiecznie przez kryzys,a także polepszyć jakość partnerskiej komunikacji, a co za tym idzie, wspólnego życia.

groupiconTerapia grupowa

To małe grupy terapeutyczne (5-10 osób) tzw. grupy otwarcia, spotykające się w celu nabywania i rozwijania umiejętności wyrażania adekwatnych reakcji emocjonalnych, zdolności radzenia sobie ze stresem, otwartej komunikacji ,prezentowania postaw asertywnych i umiejętności czynnego słuchania oraz radzenia sobie z emocjami w grupie i dzięki niej.

Zapraszamy na psychoterapię grupową prowadzoną w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej opartej o terapię schematów. Chcemy stworzyć miejsce do pracy nad silnymi emocjami utrudniającymi w pełni czerpać z życia. Terapia grupowa ma być laboratorium do doświadczania siebie w relacji z innymi i aby w bezpiecznej i wspierającej atmosferze uczyć się nowych zdrowych zachowań. Będziemy wspólnie zastanawiać się jakie tryby schematów przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu i jak konstruktywnie i dojrzale zadbać o nasze wewnętrzne dziecko w otoczeniu życzliwych osób borykających się z własnymi trudnościami.

Ograniczona liczba miejsc: 10 osób – Grupa zamknięta
Rozpoczęcie: wrzesień/październik  2020
Godziny: 17:30 – 19:30
Miejsce spotkań: ul. Piwna 1/2, sala 216 Pomorska Izba Rzemieślnicza
Cena: 100 za spotkanie (400 miesięcznie)
Zapisy na bezpłatną konsultację: Beata Jaszczak 508 639 892

Zapraszamy osoby po ukończonej psychoterapii indywidualnej bądź w jej trakcie. Pracujemy w oparciu o protokół terapeutyczny Joan Farrel i Idy Shaw „Grupowa terapia schematów w leczeniu borderline” oraz wspieramy się także „Psychoterapią grupową” Irvina Yaloma i Molyn Leszcz.

Obszary pomocy

obszarypomocytext

Odczuwasz długotrwałe obniżenie nastroju, spadek energii życiowej, przeciągające się zmęczenie, poczucie pustki i brak nadziei na przyszłość,
Masz kłopoty w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji z innymi,
Przechowujesz w pamięci obrazy minionych trudnych chwil i“uruchamiają się”, tak, jakby działy się aktualnie czujesz nieustający niepokój i lęk,
Lękasz się wychodzić, jeśli obawiasz się pewnych miejsc, Masz nieuzasadnione reakcje swojego ciała, z którymi nie możesz sobie poradzić,
Wykonujesz jakieś czynności po wielokroć i nie możesz zaprzestać,
Masz trudności w radosnym przeżywaniu swojej sfery seksualnej,
Po prostu interesuje Cię rozwój osobisty..

to oznacza, że przyszedł czas na zmiany tego, co Cię ogranicza, jest źródłem problemów,
dyskomfortu, pogorszenia samopoczucia i spadku jakości Twojego życia.

Beata Jaszczak | O mnie

beata-jaszczak

Witam w prowadzonej przeze mnie Klinice Terapii indywidualnej, par oraz rodzin. Nazywam się Beata Jaszczak, jestem magistrem psychologii oraz certyfikowanym psychoterapeutą terapii poznawczo-behawioralnej oraz certyfikowanym terapeutą terapii behawioralnej.

Od lat prowadzę praktykę psychoterapeutyczną w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapię par i rodzin oraz organizowałam i organizuję warsztaty z zakresu psychoedukacji. Podczas pracy z Klientem bazuję głównie  na terapii poznawczo-behawioralnej, podpierając się i korzystając z Terapii Schematu, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz EMDR-terapii traumy.

Jestem członkiem i terapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, zajmującym się leczeniem długotrwałych traum, traum złożonych, skutków nadużyć i cierpień. Otrzymałam certyfikat I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowań organizowanej przez Centrum Psychologii Integralnej w Poznaniu. Współprowadziłam grupy społeczności terapeutycznej w terapii uzależnień dzieci i młodzieży w Monarze w Gdańsku.

Jak wygląda terapia?

Zazwyczaj zaczyna się dwoma lub trzema niezobowiązującymi spotkaniami (konsultacje psychologiczne lub wywiad), podczas których Klient przedstawia swoją sytuację. W trakcie konsultacji omawiamy cele terapeutyczne oraz zasady dalszej współpracy. Kolejne spotkania to już właściwa psychoterapia. Na tym etapie bardzo dokładnie przyglądamy się trudnościom z jakimi boryka się Klient, spoglądając na nie pod różnym kątem. Szukamy najlepszych rozwiązań dla zmniejszenia bólu emocjonalnego i podniesienia jak najlepszego zrozumienia swojej sytuacji i jej przyczyn przez Klienta, przez co, stopniowo zaczyna wyłaniać się pełniejszy obraz sytuacji problemowej, co pozwala nam, dzięki umiejętnościom terapeutycznym, wspierać i prowadzić Klienta ku najlepszym rozwiązaniom i zmianom.

Spotkania odbywają się w atmosferze akceptacji, szacunku i zaufania, a ważnym czynnikiem jest budowanie nadziei na zmianę, dostrzeżenie przez Klienta swoich mocnych stron oraz przeżycie autentycznego kontaktu, dzięki któremu można pełniej doświadczać siebie.


Gabinet psychoterapeutyczny

Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe;
nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.

1
1

Zapraszamy do kontaktu

Gabinet Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Ogarna 83/84 lok. 2

Beata Jaszczak
508 63 98 92
info@klinikaterapii.com
beata.jaszczak2

Najbliższy parking znajduje się na Targu Węglowym lub na ul. Szerokiej

captcha