Gabinet psychoterapeutyczny

Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe;
nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.

Parę słów o mnie

Witam w prowadzonej przeze mnie Klinice Terapii indywidualnej, par oraz rodzin. Nazywam się Beata Jaszczak, jestem magistrem psychologii oraz certyfikowanym psychoterapeutą terapii poznawczo-behawioralnej oraz certyfikowanym terapeutą terapii behawioralnej.

Od lat prowadzę praktykę psychoterapeutyczną w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapię par i rodzin oraz organizowałam i organizuję warsztaty z zakresu psychoedukacji. Podczas pracy z Klientem bazuję głównie  na terapii poznawczo-behawioralnej, podpierając się i korzystając z Terapii Schematu, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz EMDR-terapii traumy.

Jestem członkiem i terapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, zajmującym się leczeniem długotrwałych traum, traum złożonych, skutków nadużyć i cierpień. Otrzymałam certyfikat I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowań organizowanej przez Centrum Psychologii Integralnej w Poznaniu. Współprowadziłam grupy społeczności terapeutycznej w terapii uzależnień dzieci i młodzieży w Monarze w Gdańsku.

Obecnie, poza swoją działalnością w Klinice Terapii, pracuję i prowadzę terapię osób z autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami. w SPOA Gdańsku, opiniuję i diagnozuję w/w zaburzenia, jak również jestem kierownikiem Centrum dla osób dorosłych z autyzmem w Gdańsku. Przez dwa lata, w ramach stażu klinicznego prowadziłam, z wielką satysfakcją, psychoedukację grupową pacjentów na bazie CBT (Cognitive Behavioral Therapy) na oddziale nerwic Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Pisałam również porady psychologiczne dla portalu internetowego www.abczdrowie.pl. Cały czas, nieprzerwanie szkolę się i podnoszę swoje kwalifikacje korzystając ze wsparcia superwizyjnego, wykładowców i szkoleniowców w Polsce oraz za granicą. W Klinice Terapii pracuję zgodnie ze standardami zawartymi w kodeksie etyczno – zawodowym psychologa i psychoterapeuty oraz według mojego wewnętrznego kodeksu moralnego, dla którego dobrostan i szczęście człowieka jest najistotniejsze!!!

Bardzo zależy mi i staram się, aby moje spotkania z Klientami były serdeczne, pełne szacunku i autentyczności, a przede wszystkim oparte na współpracy, poczuciu komfortu i bezpieczeństwa.

Obszary pomocy

obszarypomocytext

Odczuwasz długotrwałe obniżenie nastroju, spadek energii życiowej, przeciągające się zmęczenie, poczucie pustki i brak nadziei na przyszłość,
Masz kłopoty w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji z innymi,
Przechowujesz w pamięci obrazy minionych trudnych chwil i“uruchamiają się”, tak, jakby działy się aktualnie czujesz nieustający niepokój i lęk,
Lękasz się wychodzić, jeśli obawiasz się pewnych miejsc, Masz nieuzasadnione reakcje swojego ciała, z którymi nie możesz sobie poradzić,
Wykonujesz jakieś czynności po wielokroć i nie możesz zaprzestać,
Po prostu interesuje Cię rozwój osobisty..

to oznacza, że przyszedł czas na zmiany tego, co Cię ogranicza, jest źródłem problemów,
dyskomfortu, pogorszenia samopoczucia i spadku jakości Twojego życia.

Rodzaje terapii

personiconTerapia indywidualna

Zazwyczaj psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Spotkania odbywają się zwyczajowo z częstotliwością jednego, rzadziej dwóch spotkań w tygodniu, trwających zwykle 50 minut. Terapia trwa od dwóch/trzech do kilkudziesięciu miesięcy. Są też sytuacje , które rozwiązują się po paru spotkaniach konsultacyjnych. Są to spotkania, w których Klient z pomocą terapeuty, w dobrej, bezpiecznej atmosferze, szuka dróg do zmiany i poprawy swojej aktualnej sytuacji życiowej.

groupiconTerapia grupowa

To małe grupy terapeutyczne (5-10 osób) tzw. grupy otwarcia, spotykające się w celu nabywania i rozwijania umiejętności wyrażania adekwatnych reakcji emocjonalnych, zdolności radzenia sobie ze stresem, otwartej komunikacji ,prezentowania postaw asertywnych i umiejętności czynnego słuchania oraz radzenia sobie z emocjami w grupie i dzięki niej.

strefa-na-www

familyiconTerapia Rodzin

Nakierowana jest na pracę z członkami rodziny. Spotkania mają za zadanie rozpoznać źródła problemu w rodzinie, rozwiązywaniu konfliktów, usprawnieniu komunikacji , ustalaniu czytelnych granic oraz jeśli jest to konieczne, podniesieniu kompetencji wychowawczych w rodzinie.

gficonTerapia par

Adresowana jest do wszystkich osób pozostających w związku, które pragną go oprzeć na trwałych fundamentach, usprawnić umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania rodzących się konfliktów, przejść bezpiecznie przez kryzys,a także polepszyć jakość partnerskiej komunikacji, a co za tym idzie, wspólnego życia.

Jak wygląda terapia?

Zazwyczaj zaczyna się dwoma lub trzema niezobowiązującymi spotkaniami (konsultacje psychologiczne lub wywiad), podczas których Klient przedstawia swoją sytuację. W trakcie konsultacji omawiamy cele terapeutyczne oraz zasady dalszej współpracy. Kolejne spotkania to już właściwa psychoterapia. Na tym etapie bardzo dokładnie przyglądamy się trudnościom z jakimi boryka się Klient, spoglądając na nie pod różnym kątem. Szukamy najlepszych rozwiązań dla zmniejszenia bólu emocjonalnego i podniesienia jak najlepszego zrozumienia swojej sytuacji i jej przyczyn przez Klienta, przez co, stopniowo zaczyna wyłaniać się pełniejszy obraz sytuacji problemowej, co pozwala mi, dzięki umiejętnościom terapeutycznym, wspierać i prowadzić Klienta ku najlepszym rozwiązaniom i zmianom.

Spotkania odbywają się w atmosferze akceptacji, szacunku i zaufania, a ważnym czynnikiem jest budowanie nadziei na zmianę, dostrzeżenie przez Klienta swoich mocnych stron oraz przeżycie autentycznego kontaktu, dzięki któremu można pełniej doświadczać siebie.

Zapraszamy do kontaktu

Gabinet Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Ogarna 83/84 lok. 2
508 63 98 92
info@klinikaterapii.com
beata.jaszczak2

Najbliższy parking znajduje się na Targu Węglowym lub na ul. Szerokiej

captcha