Agata Ernst – Metody pracy

Terapia Poznawczo-Behawioralna:

Cognitive Behavioral Therapy czyli Terapia Poznawczo- Behawioralna jest praktycznym podejściem psychoterapeutycznym, które rozwinęło się i nadal rozwija w oparciu o badania empiryczne. Podstawy teoretyczne mają swoje źródło w nurcie poznawczym i behawioralnym, zakładającym ścisły związek między sposobem myślenia, emocjami, a zachowaniem i bardzo często tym, co dzieje się w naszym ciele. W nurcie CBT powstało najwięcej metodologicznie poprawnych badań nad skutecznością psychoterapii w odniesieniu do zaburzeń psychiatrycznych, wymienionych w amerykańskiej i polskiej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych  i Zachowania.

Wyniki badań wskazują na skuteczność leczenia TPB w następujących problemach:

  • fobie (na przykład agorafobia, fobia społeczna)
  • zaburzenia odżywiania (zwłaszcza bulimia)
  • zaburzenia depresyjne
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  • zespół lęku napadowego
  • kryzysy par
  • zaburzenia psychosomatyczne (np. hipochondria)
  • zespół stresu pourazowego PTSD
  • kontrola złości

Terapia ta dotyczy zarówno dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Terapia schematu

Terapia schematu jest to  podejście terapeutyczne, które integruje nurt poznawczo–behawioralny, psychodynamiczny oraz Gestalt. Wywodzi się z nurtu poznawczo–behawioralnego, czerpiąc też to, co najbardziej efektywne z innych podejść. Swoje korzenie ma także w teorii przywiązania Bowlby’ego, która zakłada, że niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka mają negatywny wpływ na jego rozwój. Ojcem Terapii Schematu jest Jeffrey Young – dyrektor Centrum Terapii Poznawczej w Nowym Jorku i Instytutu Terapii Schematu.

Dialektyczna Terapia Behawioralna

DBT jest podejściem terapeutycznym dedykowanym w szczególności zaburzeniom osobowości, a w szczególności zaburzeń osobowości z pogranicza (borderline personality disorder). Program leczenia został stworzony przez Marshę Linehan i jej zespół w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.

Nazywany jest dialektycznym, ponieważ opiera się na filozofii łączenia przeciwieństw, czyli chęci do zmiany, jak i potrzebę akceptacji. DBT zawiera elementy terapii poznawczo – behawioralnej, filozofii zen, mindfulness oraz jest skoncentrowana na radykalnej akceptacji klienta i uprawomocnieniu jego doświadczeń.

Składa się z 4 modułów, które można dowolnie modyfikować i dopasować do potrzeb danej osoby: uważność, umiejętności interpersonalne, regulacja emocji, radzenie sobie z kryzysem/stresem.

Terapia Gestalt

Metoda stworzona przez Fritza Perlsa, Lorę Perls i Paula Goodmana. Opiera swoje fundamenty na trzech filarach filozoficznych: teorii pola Kurta Lewina, fenomenologii oraz dialogu. Istotne jest poszerzenie świadomości swoich procesów i mechanizmów działania oraz skupienie się na żywych i autentycznym kontakcie w relacji terapeutycznej.

Terapia Gestalt patrzy na trudności człowieka holistycznie (ciało+psychika) i zakłada, że każdy dąży do homeostazy i stara się w jak najlepszy możliwy sposób zaspokoić swoje potrzeby.

Zatem trudność z jaką przychodzi dana osoba jest zazwyczaj wynikiem adaptacyjnej reakcji w niesprzyjających warunkach, jednak z czasem stała się ona nawykiem i nie ma już zastosowania w obecnej sytuacji.

W terapii Gestalt świadomość bycia „tu i teraz” ma szczególne znaczenie, a relacja terapeutyczna jest niejako laboratorium, w którym można eksperymentować nowymi sposobami zachowań.