Agata Ernst

Nazywam się Agata Ernst, jestem magistrem psychologii i socjologii (Uniwersytet Warszawski) i obecnie w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo – behawioralnym na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. 0d wielu lat szkolę się także w Gestalt Associates Training Los Angeles. Dodatkowo szkolę się także w Terapii Schematu w Ośrodku Terapii Poznawczej Cogito w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale chorób afektywnych, oraz na XIII Oddziale Dziennym Leczenia Chorób Nerwicowych w Warszawie oraz Pracowni Terapii i Rozwoju w Warszawie.

Z Kliniką Terapii jestem związana od 2016 roku w ramach której prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin w zakresie leczenia zaburzeń lękowych, afektywnych, zaburzeń osobowości, dysfunkcji seksualnych oraz trudności w relacjach interpersonalnych. Jestem także przeszkolona w psychoterapii osób ze środowiska LGBT.

W pracy z Klientem bazuję na terapii poznawczo – behawioralnej, nurcie Gestalt oraz Terapii Schematu. Wychodzę z założenia, że „to psychoterapia ma pasować do klienta, a nie klient do psychoterapii”, dlatego też staram się układać plan terapeutyczny z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.

Bliskie jest mi podejście „empiryzmu otwartego na współpracę”, co oznacza, że staram się stosować takie metody pracy, które mają odzwierciedlenie w obecnym stanie wiedzy naukowej przy równoczesnym dbaniu o relację terapeutyczną opartą na wzajemnym szacunku, autentyczności i życzliwości.

Prowadzę psychoterapię w języku polskim, angielskim i niemieckim. W uzasadnionych przypadkach prowadzę także psychoterapię online.

Od 2014 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa w Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zobowiązuję się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty tego towarzystwa (dostępny na stronie www.pttpb.pl)

Od 2018 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dialektycznej Terapii Behawioralnej.